Friday, November 05, 2010

[My Heritages] Historie Verze

v1.0.2 Funkce
 + Support Google Backup/Restore

 + UI a zlepšení výkonu
 + Bug fix

v1.0.1
 + Improvement of family selection

v1.0.0 
 + Support adding another spouse

v0.2.1 
 + Add Widget size 1x1

v0.2.0 
 + Minimized request permissions

v0.1.10 
 * Supports Turkish and Simplified Chinese

v0.1.9 
 + Data management menu has moved to Preferences
 + Add Widget size 2x1
 * Supports French

v0.1.8
 * Supports Traditional Chinese

v0.1.7
 * Supports Spanish

v0.1.6
 + Allows to enter the previous years of 1900

v0.1.5 
 * Podpora Rusky

v0.1.4
 + Můžete si zvolit zástupce fotografie každého jednotlivce
 * Podpora polštiny

v0.1.3
 + Sdílet rodokmen

v0.1.2
 + Synchronizace fottografií kontaktů

v0.1.1
 + Alarm výročí

v0.1.0
 + Zobrazení rodokmenu
 * Podpora Češtiny a Slovenštiny

v0.0.6
 * Placená verze je k dispozici!

v0.0.5
 * Podpora japonštiny

v0.0.4
 + Podpora ovládání gesty
 * Podpora portugalštiny

v0.0.3
 + Podpora nápovědy

v0.0.2
 + Zálohování a obnovení dat

v0.0.1
 + Správu Jednotlivých Info.
 + Správu Rodinných Info.
 + Správa Rodokmene
 + Podpora widgetu
 + Správa výročí
 + Podpora dne-D
 * Korejština / Angličtina

* Android 1.6 nebo novější

[My Heritages] História Verzie

v1.0.2 Funkcie
 + Support Google Backup/Restore

 + UI a zlepšenie výkonu
 + Bug fix

v1.0.1 
 + Improvement of family selection

v1.0.0 
 + Support adding another spouse

v0.2.1 
 + Add Widget size 1x1

v0.2.0
 + Minimized request permissions

v0.1.10 
 * Supports Turkish and Simplified Chinese

v0.1.9 
 + Data management menu has moved to Preferences
 + Add Widget size 2x1
 * Supports French

v0.1.8 
 * Supports Traditional Chinese

v0.1.7
 * Supports Spanish

v0.1.6
 + Allows to enter the previous years of 1900

v0.1.5
 * Podpora Rusky

v0.1.4
 + Môžete si zvoliť zástupcu fotografie každého jednotlivca
 * Podpora poľštiny

v0.1.3
 + Zdieľať rodokmeň

v0.1.2
 + Synchronizácia fottografií kontaktov

v0.1.1
 + Alarm výročí

v0.1.0
 + Zobrazenie Rodokmeňa
 * Podpora Slovenčiny a Češtiny

v0.0.6
 * Platená verzia je k dispozícii!

v0.0.5
 * Podpora japončiny

v0.0.4
 + Podpora ovládania gestami
 * Podpora portugalčiny

v0.0.3
 + Podpora Pomocníka

v0.0.2
 + Zálohovanie a obnovenie dát

v0.0.1
 + Spravovanie Individuálnych Info.
 + Spravovanie Rodinných Info.
 + Spravovanie Rodokmeňa
 + Podpora widgetu
 + Spravovanie Výročí
 + Podpora dňa-D
 * Kórejčina / Angličtina

* Android 1.6 alebo novší

[My Heritages] Known limitations and further features

Currently, MyHeritage App. has the following limitations. After more considerations it will be implemented as soon as possible.

[Known limitations]

- It don't support to year to date back further than 1900, yet. : fixed in v0.1.6
- It don't support to another spouse, yet. : fixed in v1.0.0
- It don't support to adoption, yet.
- It don't support to marriage between registered people, yet.
- And, optimization and complement..

[More features]

+ Secure data management.
+ Interoperability with another applications (e.g. contacts, calendar and etc.)
+ Communicate with My Heritage. (e.g. send my data)
+ Export to some document formats. (include GEDCOM?)
+ Upgrades to Android ICS version : fixed in v0.2.0
+ And, optimization and complement.. never ending.

* This plan may be changed depending on the circumstances.